Svařování hliníku metodou TIG

TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

Svařování netavící se wolframovou elektrodou pracuje na principu hoření elektrického obloku mezi wolframovou elektrodou a svařencem. Na základě přenosu elektrické energie pak dochází k natavení základního materiálu tedy svařence. Tavící oblouk je chráněn ochranným inertním zdrojem plynu, který zabraňuje vniknutí atmosférických nečistot do svarové lázně.

Inertní plyn nebo-li netečný plyn je druh plynu , který nereaguje s dalšími prvky. Plyn do místa svařování proudí a je usměrňován pomocí keramické hubice, kde nahrazuje atmosférický vzduch.

TIG- ové svařování se liší od jiných procesů obloukového svařování tím, že elektroda není „spotřebovávána“  jako elektrody u procesů ostatních MMA či MIG/MAG.

Wolfram je kov  s vysokým stupněm teploty tání cca 3300°C, což je v podstatě dvojnásobek teploty tavení oproti klasickým kovům běžně svařitelných.

V případě požadavku na přidání drátu do svaru se používa tzv. přídavný „studený drát“, který lze dopravovat buď ručně, nebo mechanicky.

Výhod metody TIG:

·    Poskytuje účinnou ochranou svarové lázně v inertním ochranném plynu

·    Poskytuje koncentrovaný paprsek

·    Je možné svařovat s přídavným drátem i bez něj

·    Po svaření není třeba svar dodatečně upravovat jako odstraňovat strusku, kuličky apod.

·    Lze svařovat i v místech s nižší dostupností

 

Oblast použití:

·    Lodní průmysl

·    Elektrárenský průmysl

·    Petrochemický a chemický průmysl

·    Potravinářský průmysl

·    apod.